Logo

How it works

FMK Invest AB är ett mindre investeringsbolag med hel- och delägda företag inom olika område: fastigheter och handel, ekonomi, aktieförvaltning och fitness. Vi bildar eller förvärvar företag där vår entreprenörsanda och intresse samt erfarenhet och kunnande kan bidra till att utveckla företaget och skapa den bästa miljön för framtida affärer.

För att lyckas med det har vi en aktiv roll i de företag där vi går in som ägare. Denna roll spelar vi framför allt genom aktivt styrelsearbete. Vi vill vara nära alla viktiga beslut och påverka bolagets verksamhet för att skapa långsiktig affärsplan för en stabil koncernen.

Nyheter